Team Hooglandse Vieringen

Hooglandse vieringen

Sinds juni van dit jaar (2017) is de samenwerking tussen de Stuurgroep Hooglandse Vieringen en het Liturgisch team geïntensiveerd door beide groepen samen te voegen tot het nieuwe Team Vieringen LSE.

Het Team Vieringen LSE, bestaande uit leden van de LSE-gemeenschap en de bij de LSE betrokken pastores initieert, organiseert en bewaakt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de LSE-vieringen.

Eén van de leden van het Team Vieringen LSE houdt de concrete verantwoordelijkheid voor de dienst, met name wat betreft organisatie en liturgie. Team Vieringen LSE zal in 2018 in samenwerking met het LSE-bestuur weer een ‘Hooglands Onderhoud’ organiseren waarvoor alle bij de diensten betrokken groepen worden uitgenodigd en waar de gang van zaken rond de diensten wordt geëvalueerd. Team Vieringen LSE stelt het zeer op prijs als vanuit de LSE-gemeenschap suggesties komen wat betreft thema’s en andere onderwerpen die de LSE-vieringen betreffen.

Leden Team Vieringen LSE: Marga Bakker(voorzitter), Pieter Kousemaker, Wim de Ru, Walther Burgering, Rob van Waarde, Maria Draaijers, Japke van Malde, Jan Delhaas, Roosmarijn Goldbach, Henk Schouten, Cor van Bree (secretaris 1), Paulien van Yperen (secretaris 2) en Marijke Nuiver-Bus (vanuit LSE-bestuur).

Contactpersoon

X