Schola Cantorum

Kerkkoor

De Schola Cantorum is het vaste kerkkoor van de LSE, dat buiten de zomervakanties de zondagse vieringen muzikaal ondersteunt. Zij wordt daarbij begeleid door piano en orgel.

Hoewel de medewerking aan deze vieringen veruit de hoofdtaak is van de Schola, biedt zij ook wel eens iets extra, als verandering van spijs en artistieke verbreding. De muzikale leiding van de Schola is in handen van Wim de Ru.

De vaste repetitieavond is de donderdagavond, in de sfeervolle Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat 1 (20.15 – 22.00 uur). De Schola is alleszins laagdrempelig; voor toetreding is zangervaring op zichzelf geen vereiste – wel enthousiasme! – en mocht de maandelijkse contributie ad € 6,00 een bezwaar vormen, dan valt daar altijd over te praten.

Aan het begin van elk seizoen (dat loopt van september tot en met juni) wordt een Scholaweekend georganiseerd in een lommerrijke omgeving. Op

donderdagavonden ben je van harte welkom in de Lokhorstkerk om eens nader kennis te maken!

Bestuursleden van de Schola zijn:
–  Wim van Gent (voorzitter)
–  Henk Blanksma (penningmeester)
–  Marjo Tieleman
–  Ceciel Meester
–  Marjan Henning

Musici:

  • Wim de Ru (dirigent)
  • Wim Loos/Hans Lippens (organist)
  • Ronald Meester/Oskar Bles (pianist)
X