Vieringen

Toelichting op de huidige serie Hooglandse Vieringen

Veertigdagentijd: de werken der barmhartigheid

10 maart Rob van Waarde: doden begraven

17 maart Christiane van den Berg: vreemdelingen herbergen

24 maart Ton Snepvangers: hongerigen voeden, naakten kleden

31 maart Desirée van Keulen: zieken verzorgen

7 april David van Veen: dorstigen laven

14 april Palmpasen Maria Draaijers: gevangen bezoeken

 

Goede Week

18 april Witte Donderdag (aanvang 19.30) Christiane van den Berg

(bij de Binnenstadsgemeente)

19 april Goede Vrijdag (aanvang 21.30) Jan Delhaas

20 april Paaswake (aanvang 22.00) Christiane van den Berg

 

Pasen

21 april Christiane van den Berg: zorg voor de schepping

 

Na de viering van Roze Zondag (zie vorig nummer) en de “Carnavalszondag” beginnen we de Veertigdagentijd met een Aswoensdagviering op 6 maart. Voor verdere informatie zie elders in dit blad. Op 10 maart beginnen we met de diensten. Dit jaar zullen die gewijd zijn aan de werken der barmhartigheid zoals die beschreven staan in de bekende gelijkenis van de bokken en de schapen (Mattheüs 25). In zekere zin een gevaarlijke gelijkenis: we moeten barmhartig zijn tegenover de “behoeftige” mens, maar voordat we er erg in hebben, plaatsen we ons daarmee op een voetstuk, het voetstuk van de welwillende weldoener. De rollen kunnen echter omgedraaid worden: we ervaren dat niet wíj het zijn die geven (althans niet de enigen die dat doen) maar dat ook de ander, de “behoeftige” dat doet. Aan die omdraaiing zal in de overwegingen aandacht besteed worden. Er zullen ook verbanden gelegd worden met het maatschappelijk gebeuren: zo op 10 maart met een begrafenisonderneming, op 17 maart met ons eigen taalprogramma voor migranten, op 14 april met het lot van politieke gevangenen. Paus Franciscus heeft de suggestie gedaan om een achtste werk toe te voegen: zorg voor de schepping. Dit werk zal op de Paaszondag aan de orde komen. Omdat de gelijkenis niet nagelaten heeft om (vooral middeleeuwse) kunstenaars te inspireren, zal geprobeerd worden om ook dit visuele aspect te verdisconteren. Ten slotte: op 24 maart zullen we Ton Snepvangers in ons midden hebben, katholiek diaconaal medewerker in Leiden.

In de Goede Week zijn er de traditionele diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Let op de aanvangstijden.

 

 

Wil je de vieringen (terug) luisteren via de Kerkomroep? Dat kan via deze link.

De liturgie van zondag is vanaf de donderdag ervoor tot de dinsdag erna hier te downloaden.

 

X