Vieringen

Toelichting op de huidige serie Hooglandse Vieringen

Klassieke evangelieverhalen

6 januari David van Veen De wijzen uit het oosten

13 januari Bert Bakker De twaalfjarige Jezus in de tempel (liturg Christiane van den Berg)

20 januari Japke van Malde De bruiloft te Kana

27 januari Karin van den Broeke Twee genezingen

 

Jezus en Pilatus in gesprek

3 februari Cor van Bree Zie, de mens

10 februari Henk Schouten Wat is waarheid?

17 februari Christiane van den Berg Koningschap en macht

24 februari Roze Zondag Marijn Vermet

 

3 maart Jan Delhaas

 

In januari volgen we het oude (katholieke) dienstrooster. De bijbelverhalen die aan de orde komen, passen bij de tijd vlak na Kerst. Achtereenvolgens zijn dat: de wijzen uit het oosten (op Driekoningen!), de twaalfjarige Jezus in de tempel, de bruiloft te Kana en de genezing van een melaatse plus de knecht van de “honderdman” (centurio). In de eerste dienst gaat David van Veen voor die we als onze reguliere gast mogen beschouwen. Vanuit zijn studententijd is hij vertrouwd met de Ekklesia; na dominee geweest te zijn in Landsmeer en Reeuwijk is hij dat nu in Gouda. Een reguliere gast hebben we, in de vierde dienst, ook met onze oud-pastor Karin van den Broeke in ons midden. In de tweede dienst gaat ds. Bert Bakker voor: zijn werk bestaat in het begeleiden van veranderingsprocessen op het gebied van kerk, onderwijs en bedrijfsleven. In de derde dienst heeft een lid van ons eigen pastoresteam de beurt, namelijk Japke van Malde.

In februari volgen drie diensten waarin we uitgaan van het bekende gesprek tussen Jezus en Pilatus (Johannes 18 en 19). De eerste zondag is gewijd aan de vraag naar de waarheid? Als Jezus zegt dat hij gekomen is om van de waarheid te getuigen, reageert Pilatus sceptisch: Maa wat is waarheid? Botsen hier twee verschillende waarheidsconcepten? Het komt in het Johannes-evangelie wel meer voor dat Jezus en degene met wie hij spreekt, elkaar niet begrijpen. Op de tweede zondag vraagt het beroemde “ecce homo” onze aandacht. Nadat hij hem heeft laten geselen en bespotten, toont Pilatus Jezus aan de hogepriesters en de gerechtdienaars met de woorden: “zie, de mens”. Ook hier typisch Johannes: Pilatus is zich waarschijnlijk niet bewust van de draagwijdte van wat hij zegt. De laatste zondag is aan de machtsvraag gewijd; Jezus denkt weer aan andere dingen dan Pilatus: “mijn koninkrijk is niet van deze wereld”, en Pilatus moet zich niets verbeelden: de macht die hij heeft, is hem van boven gegeven.

Op 24 februari vieren we op onze eigen datum Roze Zondag. Onze gast is dan Marijn Vermet, oud ekklesiaganger, nu doopsgezind predikant in Aardenburg.

3 maart is de “carnavalszondag”, de zondag voor het begin van de Vasten. In de diensten van de vastentijd zullen de (zeven) werken van barmhartigheid in het centrum staan.

 

 

Wil je de vieringen (terug) luisteren via de Kerkomroep? Dat kan via deze link.

De liturgie van zondag is vanaf de donderdag ervoor tot de dinsdag erna hier te downloaden.

 

X