Vieringen

Toelichting op de huidige serie Hooglandse Vieringen

Na de Allerheiligenviering op 4 november zijn de drie volgende diensten in deze maand gewijd aan het gebed.
Het is niet de bedoeling dat daar in het algemeen over gesproken zal worden.
Er is voor een andere opzet gekozen: in iedere dienst wordt besproken wat het gebed voor een concrete persoon heeft betekend of nog betekent.

Op 11 november is dat Dietrich Bonhoeffer, bekend door zijn verzet tegen Hitler en door zijn nagelaten geschriften. Gastvoorganger is dan Bart Starreveld, pastor in Rotterdam Ommoord en Lombardijen.
Op 18 november staan de gebedsteksten van Huub Oosterhuis centraal; zoals bekend spelen ze in onze diensten een belangrijke rol.
Op 25 november wordt de serie besloten met de gebedsteksten van Paus Franciscus en via hem ook die van Sint Franciscus. Er wordt naar gestreefd dat niet alleen van Oosterhuis maar ook van Bonhoeffer en Paus Franciscus gebeden in de liturgie worden opgenomen.
Op 2 december begint de Adventsserie. Vanuit de ervaring van het donker gaan wij in deze serie op zoek naar licht. Onze vorig jaar op 23 november overleden oud-pastor Christiane Berkvens zal op deze weg onze gids zijn.
Advent verbinden we met verwachting, vertrouwen, verlangen, hoop, noties die
ook kenmerkend waren voor de levenshouding van Christiane. Niet vanzelfsprekend: Christiane heeft ook het duister moeten ervaren, zelfs letterlijk door haar beperkte gezichtsvermogen.
De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde:

  • 2 december het chassidische denken (Christiane schreef een boek over de Frans-Joodse filosoof Marc-Alain Ouaknin, kenner van het oude Jodendom),
  • 9 december licht en geluid van de neutrino’s (Christiane had altijd een open houding tegenover de wetenschap),
  • 16 december de kunst en muziek (die een belangrijke rol speelden in haar leven),
  • 23 december de spiritualiteit van de beperking (vergelijk haar boek: Witte stok met gps).
    We zullen twee gasten in ons midden hebben: Jan Berkvens in de tweede dienst, Sytze de Vries in de derde. Misschien is het mogelijk, als de technologie meehelpt, om in de tweede ook heel concreet iets met licht en geluid te doen.

Hierna volgen de diensten van de Kersttijd. Let op het aanvangstijdstip van de dienst op Kerstavond: om 10 uur ’s avonds is er eerst een half uur zingen van kerstliederen, daarna begint om half elf de eigenlijke dienst. Zeker vanaf half tien zal de deur open zijn.
Ten slotte de vesperviering van 11 november, genoemd in het begin van het bovenstaande overzicht. Deze viering wordt georganiseerd samen met de Binnenstadsgemeente en de Marekerk. Graag in uw belangstelling aanbevolen! Het lijkt goed wanneer ook de Ekklesia ruim vertegenwoordigd is

 

Wil je de vieringen (terug) luisteren via de Kerkomroep? Dat kan via deze link.

De liturgie van zondag is vanaf de donderdag ervoor tot de dinsdag erna hier te downloaden.

 

X