Vieringen

Toelichting op de huidige serie Hooglandse Vieringen

DIENSTEN EKKLESIA LEIDEN

Doodgewoon

10 november ‘Op Eigen Kracht – en Altijd Overal’ Christa Anbeek

17 november ‘Magere Hein en Homo Deus’ Ronald Meester

24 november muzikale voorstelling Bette Westera en Diederik van Essel

Op 2 november is volgens de katholieke traditie het feest van Allerzielen waarop gedacht wordt aan diegenen die ons in de dood zijn voorgegaan. Het volgt op Allerheiligen dat op 1 november wordt gevierd. Wij voegen de beide feesten samen in de dienst van 3 november, met het bekende lichtjesritueel. Het thema is ‘Verbondenheid van levenden en doden over de grens van de dood heen’. Dit is tevens de start van de serie van de overige zondagen in november.

De serie ‘Doodgewoon’ heeft als aanleiding de al vaak bekroonde bundel kinderpoëzie van Bette Westera met illustraties van Sylvia Weve (uitg. Gottmer, 2014). Bette Westera is een bekende schrijfster van kinderboeken terwijl Sylvia Weve een bekende illustratrice is. Het thema past bij de maand november die een tijd van bezinning en inkeer is. Iedereen krijgt te maken met de dood, van mensen of dieren die je lief zijn, en uiteindelijk ook je eigen dood. Vandaar dood-gewoon. Het idee is dat de eindigheid bij het leven hoort en dat stilstaan bij de dood uitnodigt tot intens leven.

In de eerste dienst (10 november) is Christa Verburg onze gastspreker. In deze dienst zal het gaan over de mengeling van gevoelens die opgeroepen worden als iemand er zelf voor kiest om uit het leven weg te gaan. Dwars door al die gevoelens heen is er dan ook het gemis dat bij het overlijden van een dierbare hoort.

Op 17 november is Ronald Meester onze voorganger. Magere Hein heeft tot dusver het laatste woord gehad maar sommigen zijn nu zo onder de indruk van de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen dat ze de onsterfelijkheid van de mens mogelijk achten. Wat is echter medisch nog verantwoord? En is het psychisch wel verantwoord om de dood almaar uit te stellen?

De serie wordt op 24 november besloten met een muzikale voorstelling door Bette Westera en haar gitarist Diederik van Essel. De voorstelling is voor alle leeftijden; de kinderen (vanaf 4 jaar) blijven dan ook in de kerk. Tijdens de viering is de vraag wat het zou zijn als we niet zouden kunnen sterven. We kijken en luisteren naar de Ballade van de Dood en zingen samen een feestelijke ode aan het leven.

Hier kan je ook nog de flyer downloaden.

Advent 2019: verhalen rond Elia

De Advent is een tijd van verwachting; we zien uit naar de geboorte van Jezus in wie de christenen de Messias zien. Dit jaar zijn de diensten gewijd aan de profeet Elia omdat hij een rol speelt in de joodse Messias-verwachting; zo staat er in Maleachi 3: “Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia”. Elia leeft in de tijd van koning Achab en bestrijdt misstanden en afgoderij. Een emotionele man, een man van uitersten, reikend van fanatieke strijdbaarheid tot diepe moedeloosheid. Er staat een viertal verhalen op het programma.

Op 1 december (met Marcel Barnard) gaat de overweging over de diepe moedeloosheid waartoe Elia vervalt wanneer zijn ijveren voor de ene ware God geen succes heeft. Hij vlucht de woestijn in maar God stuurt hem terug om met zijn werk verder te gaan, en dat is een politieke opdracht.

8 december is het tegenovergestelde aan de orde: de hoop. Elia heeft onderdak gevonden bij een arme weduwe; er is hongersnood in het land maar door een wonder is er voor alledrie (de zoon van de weduwe inbegrepen) genoeg te eten. Als de zoon sterft, wordt hij door Elia opgewekt en is er weer toekomst.

Op 15 december komt een minder aangename kant van Elia te voorschijn: bij het bekende Godsoordeel op de berg Karmel worden de Baälpriesters genadeloos afgeslacht. Wat moeten we met dit fanatisme? Is het soms nodig met het oog op de toekomst?

Op de laatste zondag van de Elia-serie (22 december)is het thema rechtvaardigheid aan de hand van het verhaal over de wijngaard van Naboth. Op een gemene manier weet koning Achab, op instigatie van zijn vrouw Izebel (die steeds de slechte rol speelt), zich deze wijngaard toe te eigenen. Moeten ook heden ten dage de kleine belangen niet vaak voor de grote wijken met alle gevolgen van dien voor de minder machtige mensen?

Er is ook een handzaam overzicht, dat hier  kunt openen.

Na de beide traditionele kerstdiensten (let op de tijdstippen van de kerstavonddienst) volgt op de laatste zondag van het jaar (29 december) een dienst met Freek Bakker als gastvoorganger. Freek Bakker, die al eerder bij ons is geweest, is predikant geweest en heeft zich in zijn onderzoek (Utrecht) bezig gehouden met religiewetenschap en de interreligieuze dialoog.

Ook voor de kerstvieringen is een overzicht, dat je hier kunt openen.

Wil je de vieringen (terug) luisteren via de Kerkomroep? Dat kan via deze link.

De liturgie van zondag is vanaf de donderdag ervoor tot de dinsdag erna hier te downloaden.

X