Stuurgroep Diaconie

Maatschappelijke verbinding

De Stuurgroep vergadert elke zes weken. Tijdens deze vergaderingen stellen we het collecterooster vast, bespreken we projecten en behandelen we eventuele nieuwe aanvragen. Ook komt het beleid regelmatig ter sprake en de vraag hoe we de maatschappelijke taak die we als kerkgemeenschap zien, het best kunnen vormgeven. We ondersteunen met name organisaties die zich inzetten voor de millenniumdoelen, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.

Voor ondersteuning is kleinschaligheid een belangrijk criterium. Daarbij zoeken we ook naar een balans tussen goede doelen ‘dichtbij’, vaak projecten in de directe omgeving van Leiden en goede doelen ‘veraf’, dat kan zowel in Europa zijn als ver daarbuiten. Goede doelen die we ondersteunen variëren dus van hospices en onderwijsprojecten in Leiden en omgeving tot dialoogorganisaties in Israël en scholen in Cambodja en Papua, Indonesië.

Aanvragen voor uitgangscollectes kunnen worden gedaan door mensen die betrokkenen zijn bij de LSE. Ook derden of goede doelen zelf kunnen een voorstel voor een uitgangscollecte doen. Indien een verzoek voor een uitgangscollecte niet gehonoreerd wordt, kan de Stuurgroep nog een gift vanuit het Diaconaal Fonds overwegen.

Om de diaconale taken goed te kunnen uitvoeren wordt vanuit de Stuurgroep samengewerkt met De Bakkerij en deelgenomen aan de vergaderingen

  • Parochieel Diaconaal Beraad,
  • Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV) en
  • Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE.

Samenstelling

Annette van den Boom-Melman(contactpersoon), Eliane van Duinen, Jeroen Kanis, Ada van Mil, Simone van Rijn-Telgenhof, Petra Sonneveld

 

Jaarverslagen

2017

2016

2015

X