Stichting Materiële voorzieningen

Materiële voorzieningen

De Stichting Materiële Voorzieningen is als rechtspersoon verantwoordelijk voor de behartiging van de stoffelijke belangen van het Rooms Katholieke en Protestantse studenten-en academiewerk aan de Universiteit en aan de Hogeschool te Leiden, het aan de orde stellen van zingevingsvraagstukken in een academische omgeving en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting doet dit o.a. door het beheer van Rapenburg 100 en het materieel ondersteunen van het studentenpastoraat en van de Vereniging LSE.

Het bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester van de Vereniging LSE en een vertegenwoordiger vanuit de Universiteit en vanuit de Hogeschool:

  • Ronald Meester (voorzitter)
  • Rob van den Boom (secretaris)
  • Flip van Hoven (penningmeester)

De bestuursleden van de stichting, verrichten onbezoldigd hun taken.

ANBI informatie van de stichting

  • RSIN/ Fiscaal nummer: 3798 744
  • IBAN nummer NL35INGB0002635559 t.n.v. Stichting Materiële Voorzieningen te Leiden.
  • Postadres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden
  • De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn te lezen in het beleidsplan van de stichting.
  • Wat betreft het jaar 2018 kunt u hier het Jaarverslag lezen.
  • Hier vind u de Jaarrekening 2018 plus de begroting 2019.

Contactpersoon

X