Diaconie

Onder andere door middel van Diaconie tracht de LSE vorm te geven aan haar maatschappelijke taak. Zo worden projecten in binnen- en buitenland ondersteund, die gericht zijn op verwezenlijking van de (hernieuwde) millenniumdoelen, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.

“Het blijft bewuste inzet vergen om de ander, die anders is, te blijven zien en te steunen. Het vergt studie en leeswerk om achter de economische cijfers de mensen te blijven zien die zich niet houden aan het “gemiddelde”. Het is luisteren, praten en nadenken over het ongemakkelijke dat zich aan ons opdringt in de samenleving. Het is ook geen overspannen verwachtingen hebben van de eigen mogelijkheden, maar tegelijkertijd, soms speels, de ruimte geven aan verbeelding.”

Wil Heesakkers, oud voorzitter van de Stuurgroep Diaconie

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (SDFH) heeft als doel het scheppen van mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan personen, groepen en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de LSE. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van de SDFH.

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de SDFH. Aanvragen voor uitgangscollectes kunnen worden gedaan bij de Stuurgroep. De Stuurgroep vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen stelt de Stuurgroep het collecterooster vast, worden projecten besproken en eventuele nieuwe aanvragen voor uitgangscollectes behandeld. Ook komt het beleid regelmatig ter sprake en de vraag hoe we de maatschappelijke taak die we als kerkgemeenschap zien, het best kunnen vormgeven. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van de Stuurgroep.

Passie voor anderen – een boekje van de Diaconie Ekklesia Leiden.

In dit boekje staat informatie over de huidige diaconale projecten van de Ekklesia Leiden. Het gaat om achtergronden, activiteiten en doelgroepen van negentien projecten. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de organisatie en werkzaamheden van de diaconie. Het boekje wordt gratis verspreid en ligt op de informatietafel na de viering, in de Hooglandse kerk. Als U hier klikt, kunt het bekijken en/of downloaden.

Collecterooster

3 november 2019 – Zulu Aid – Zuid Afrika

24 – 15 december 2019 – Taalprogramma Ekklesia Leiden en Yapukepa (Yayasan Putri Kerahiman Papua)- Indonesië.

Januari 2020 Collateral Repair Project – Jordanië

Maart 2020 Vivir Juntos – Nicaragua

Opbrengsten

februari 2019 SAVIE –armen in voormalig Joegoslavië  €512,20 (excl. digitale giften)

maart 2019 COME – Joodse en Palestijnse jongeren   € 300,00 (excl. digitale giften)

21 april 2019 (Pasen) – Straatpastoraat Leiden  €1093,00

9 juni 2019 (Pinksteren) – SDFH (Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening)  €746,65

1 september 2019 – UAF – voor Vluchteling-Studenten  €820,77

Goede doelen dichtbij

Goede doelen veraf

ANBI informatie over onze doelen

Actueel

Vluchtelingen op Samos

In de Ekklesia Leiden zijn voor de vluchtelingen op Samos, twee diaconale acties geweest.

De eerste actie was een gift van 600 Euro voor de aankoop van medicatie (pijnbestrijding en ontworming). Deze medicatie is september jl door voormalig huisarts Lucie Pufkus overgedragen aan een medische kliniek voor vluchtelingen op Samos. Zie bijgaande foto.

De tweede actie ging om het inzamelen van winterkleding. Deze actie ging in samenwerking met Lucie Pufkus (afleverpunt Leiden), Human Aid Now (transport naar Samos) en Refugee4Refugees (uitdelen op Samos). Op zondag 20 en 27 oktober kon na de viering, kleding afgeleverd worden. De opbrengst van deze actie was onvoorstelbaar groot. Naar schatting zijn door de Ekklesia 80 zakken afgeleverd! Zeker, een geslaagde actie. Met dank aan alle betrokkenen, en speciaal Hans en Loet voor het vervoer van kleding van kerk naar afleverpunt.

X