Diaconie

Onder andere door middel van Diaconie tracht de LSE vorm te geven aan haar maatschappelijke taak. Zo worden projecten in binnen- en buitenland ondersteund, die gericht zijn op verwezenlijking van de (hernieuwde) millenniumdoelen, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.

“Het blijft bewuste inzet vergen om de ander, die anders is, te blijven zien en te steunen. Het vergt studie en leeswerk om achter de economische cijfers de mensen te blijven zien die zich niet houden aan het “gemiddelde”. Het is luisteren, praten en nadenken over het ongemakkelijke dat zich aan ons opdringt in de samenleving. Het is ook geen overspannen verwachtingen hebben van de eigen mogelijkheden, maar tegelijkertijd, soms speels, de ruimte geven aan verbeelding.”

Wil Heesakkers, oud voorzitter van de Stuurgroep Diaconie

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (SDFH) heeft als doel het scheppen van mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan personen, groepen en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de LSE. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van de SDFH.

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de SDFH. Aanvragen voor uitgangscollectes kunnen worden gedaan bij de Stuurgroep. De Stuurgroep vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen stelt de Stuurgroep het collecterooster vast, worden projecten besproken en eventuele nieuwe aanvragen voor uitgangscollectes behandeld. Ook komt het beleid regelmatig ter sprake en de vraag hoe we de maatschappelijke taak die we als kerkgemeenschap zien, het best kunnen vormgeven. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van de Stuurgroep.

Collecterooster

4 november 2018  – Exodus

24 – 25 december 2018 – GIL (Gezondheidszorg voor vluchtelingen zonder papieren) en huis voor ouderen in Bolivia

 

Opbrengsten

januari 2018 – Stichting Wij Helpen Daar € 495,66

februari 2018 – Stichting Vivir Juntos € 611,85 (inclusief 188 digitaal)

maart 2018 – Stichting C.O.M.E. € 395,97

mei  2018 – Stichting Tosangana  € 286,55

september 2018 Taalgroep LSE € 626,78

Goede doelen dichtbij

Goede doelen veraf

 

ANBI informatie over onze doelen

Actueel

Stichting Vivir Juntos dankt u voor de donaties!
Stichting Vivir Juntos ondersteunt een woongemeenschap voor jongeren en ouderen met een (verstandelijke) beperking in Juigalpa, Nicaragua. Wij geloven dat ieder mens waardevolle talenten heeft, dat we elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen leren.. Lees hier meer.

Stichting COME ‘Dialoogseminar, een ervaring die mijn leven heeft veranderd’ – Lees hier een gesprek met Jan HALIN.

Website: www.stichting-come.nl

Taalprogramma LSE: kilometers maken op Rap100
Wekelijks komen 60 Syriërs, Eritreeërs, Iraniërs, Afghanen en Jemenieten onder begeleiding van 20 enthousiaste taalcoaches samen op Rap 100 om hun spreekvaardigheid te oefenen. Het verschil met vorig jaar is dat iedereen nu een status heeft en dus recht op formeel taalonderwijs. Zijn conversatiegroepen dan nog wel nodig, kun je je afvragen. In de praktijk blijkt dat er heel veel behoefte is aan kilometers maken. Op dit moment haalt 60% van de statushouders het inburgeringsexamen niet binnen de gestelde termijn van 3 jaar. Welke consequenties dat precies gaat hebben voor de verblijfsstatus is nog onduidelijk, maar een groot deel van deze groep zal in elk geval de DUO-lening van €10.000 terug moeten betalen.
De Ekklesia Taalgroep is één van de 160 taalcoachorganisaties die zgn. non-formeel taalonderwijs biedt. We zijn aangesloten bij en worden ondersteund door de landelijke koepel ‘ Het Begint met Taal’. Op de taalscholen is er vaak weinig tijd om uitgebreid te oefenen, bij taalcoachorganisaties is die tijd er wel.
Wij zijn, als Taalgroep, de Ekklesia zeer dankbaar voor alle ondersteuning! Dank zij jullie kunnen onze deelnemers die broodnodige kilometers te maken!

Filiz Raben  – coördinator Ekklesia Taalgroep

Lees hier een interview met één van de deelnemers aan het taalprogramma.

Kijk verder voor informatie over het taalprogramma op de webpagina.

X