Diaconie

Onder andere door middel van Diaconie tracht de LSE vorm te geven aan haar maatschappelijke taak. Zo worden projecten in binnen- en buitenland ondersteund, die gericht zijn op verwezenlijking van de (hernieuwde) millenniumdoelen, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.

“Het blijft bewuste inzet vergen om de ander, die anders is, te blijven zien en te steunen. Het vergt studie en leeswerk om achter de economische cijfers de mensen te blijven zien die zich niet houden aan het “gemiddelde”. Het is luisteren, praten en nadenken over het ongemakkelijke dat zich aan ons opdringt in de samenleving. Het is ook geen overspannen verwachtingen hebben van de eigen mogelijkheden, maar tegelijkertijd, soms speels, de ruimte geven aan verbeelding.”

Wil Heesakkers, oud voorzitter van de Stuurgroep Diaconie

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (SDFH) heeft als doel het scheppen van mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan personen, groepen en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de LSE. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van de SDFH.

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de SDFH. Aanvragen voor uitgangscollectes kunnen worden gedaan bij de Stuurgroep. De Stuurgroep vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen stelt de Stuurgroep het collecterooster vast, worden projecten besproken en eventuele nieuwe aanvragen voor uitgangscollectes behandeld. Ook komt het beleid regelmatig ter sprake en de vraag hoe we de maatschappelijke taak die we als kerkgemeenschap zien, het best kunnen vormgeven. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van de Stuurgroep.

In het najaar van 2019 heeft de stuurgroep een boekje gemaakt, Passie voor anderen, met informatie en verhalen over alle projecten van onze diaconie. Als U hier klikt, kunt het bekijken.

Collecterooster

3 november 2019 – Zulu Aid – Zuid Afrika

24 – 15 december 2019 – Taalprogramma Ekklesia Leiden en Yapukepa (Yayasan Putri Kerahiman Papua)- Indonesië.

Januari 2020 Collateral Repair Project – Jordanië

Maart 2020 Vivir Juntos – Nicaragua

Opbrengsten

februari 2019 SAVIE –armen in voormalig Joegoslavië  €512,20 (excl. digitale giften)

maart 2019 COME – Joodse en Palestijnse jongeren   € 300,00 (excl. digitale giften)

21 april 2019 (Pasen) – Straatpastoraat Leiden  €1093,00

9 juni 2019 (Pinksteren) – SDFH (Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening)  €746,65

1 september 2019 – UAF – voor Vluchteling-Studenten  €820,77

Goede doelen dichtbij

Goede doelen veraf

ANBI informatie over onze doelen

Actueel

 

X