Locatieraad

Stichting RK vrienden van het Leidse Studenten Pastoraat

Deze stichting is de vertegenwoordiging van de Studentenparochie Catharina van Alexandrië binnen de Leidse Studenten Ekklesia (LSE).

De LSE heeft een unieke positie in het kerkelijk landschap van Nederland. Zij is een oecumenische ontmoetingsplaats voor alle Leidse studenten met de daaraan verbonden bredere gemeenschap.

Enerzijds is ze organisatorisch en gevoelsmatig nauw verbonden met de protestantse, rooms?katholieke en remonstrantse kerken, en anderzijds met de universiteit en hogeschool. Tegelijk staat ze open naar andere tradities. (uit: LSE Beleidsplan 2008 – 2012)

Doelstellingen

De stichting RK vrienden van het Leidse Studenten Pastoraat is de verbindende schakel tussen de LSE en de stichting Catharina van Alexandrië van het Bisdom van Rotterdam. Ze houdt zich bezig met het ondersteunen van het RK studentenpastoraat binnen de Leidse Studenten Ekklesia en geeft mede inhoud en richting aan de doelstellingen van het studentenpastoraat en is daarbij nauw betrokken bij de LSE. Bovendien verzorgt het bestuur van de stichting elk jaar de actie Kerkbalans onder de katholieke participanten van de LSE, met als doel om de salariskosten van de studentenpastores te bekostigen.

Het studentenpastoraat richt zich uitdrukkelijk op alle studenten aan Hogeschool en Universiteit, ongeacht hun (levensbeschouwelijke) achtergrond en is van mening dat juist in de periode waarin de student zich zelfstandig begint te ontwikkelen, vaak ver weg van het ouderlijk huis, de bijdrage die door de studentenpastor wordt geleverd zeer zinvol is. Het studentenpastoraat maakt vaak meer dan eens het verschil in ontwikkeling van de studenten mogelijk. Er worden ervaringen en inzichten gegeven die de studenten niet alleen tijdens hun studieperiode kunnen gebruiken maar ook lang daarna.

Hiervoor wordt elk half jaar een programma met activiteiten voor en door studenten verzorgd door de studentenpastores. Deze activiteiten variëren van een avond over dovencultuur, kloosterweekends, samen filosofieteksten lezen, rouwverwerking, meditatie, diaconale projecten, coaching aan studentenbesturen, Taizé vieringen, (Niet) geloven voor Dummies en persoonlijke pastorale gesprekken. Deze activiteiten vinden onder ander plaats op Rapenburg 100.

Indien u een bijdrage wilt leveren voor het mogelijk maken van het werk van de studentenpastor dan kunt u een donatie overmaken op NL52INGB0000615228 t.n.v. RK vrienden van het Leidse Studenten Pastoraat. Het is een ANBI stichting, dus uw gift is van de belasting aftrekbaar.

Bestuurssamenstelling

De locatieraad telt momenteel 6 leden die hun functie onbezoldigd uitvoeren. Een lid van de locatieraad is q.q. lid van de LSE-raad. Een lid van de locatieraad wordt door de bisschop van Rotterdam benoemd tot bestuurslid van de studentenparochie Catharina van Alexandrië. De leden van de locatieraad zijn:

  • Carel Stolker
  • Wouter Nijkamp, bestuurslid Catharina van Alexandriëparochie
  • Cokkie van Wieringen
  • Ceciel Meester
  • Martijn van Nijnanten
  • Jan-Willem Bastiaansen

RSIN nummer

Het RSIN nummer is 817741628

Contactgegevens

Mail: wouternijkamp@hotmail.com
Telefoon: 06 – 22 66 92 06

Downloads

Jaarverslag 2015 van de locatieraad:

Beleidsplan 2012-2016 van de stichting:

Balans 2014 stichting RK Vrienden van het Leids Studenten Pastoraat:

X