Jongeren

12+ en 15+ plus groep

In de geschiedenis van de LSE zijn er gedurende kortere en langere periodes op verschillende manieren groepen geweest voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Nadat ze de kinderdienst ontgroeid waren, probeerden ouders hun kinderen nog langer betrokken te houden bij de LSE. Op dit moment komen circa 20 kinderen/jongeren elke tweede zondag van de maand tijdens kerktijd bij elkaar op Rapenburg 100. De laatste jaren werkt de groep met thema’s. Dit jaar is het thema om de waarden van het christendom te vergelijken met de waarden van andere wereldgodsdiensten. Vanuit dit thema heeft de groep recent de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan bezocht.

Al sinds jaren is het de gewoonte om op stille zaterdag met de jongeren in strandtent Key West te eten en aansluitend een spel te doen. Zo ook op 30 maart jl. Na een GPS-speurtocht met vragen over de wereldgodsdiensten, kwamen de jongeren uit bij 7 brandende fakkels. Deze 7 fakkels staan voor de 7 wereldgodsdiensten zoals dat bij de Soefitempel bij al hun vieringen gebeurt. Zeven kaarsen branden als eerbetoon aan alle godsdiensten die gezamenlijk de wereld mooier dienen te maken. Na de activiteiten op het strand zijn de jongeren en begeleiders met z’n allen aanwezig geweest bij de Paaswake.

De groep heeft op 14 april jl. met zo’n 12 kinderen het boeddhistisch centrum in Oegstgeest bezocht. De kinderen en hun begeleiders kregen daar uitleg over het Boeddhisme en werden door twee boeddhistische meisjes mee genomen in twee meditaties.

De jongeren hebben als afronding van het thema wereldgodsdiensten de dienst van de Hooglandse kerk op 2 juni jl. voorbereid met Henk Schouten. Zie hieronder enkele foto’s waaronder het kleurige boeket welke symbool staat voor de vele godsdiensten die er zijn.

X