PERSBERICHT

15 AUGUSTUS 2019

Hebben we een nieuw ‘sociaal contract’ nodig? Jet Bussemaker spreekt over de samenwerking van overheid en burgers.

LEIDEN – Jet Bussemaker is hoogleraar aan het LUMC voor wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg. Op 1 september spreekt zij in de zondagse viering van de Ekklesia Leiden ter opening van het academisch jaar. Als gastspreker zal zij ingaan op het samenspel tussen burgers en overheid, over wat beide partijen elkaar te bieden hebben.

Jet Bussemaker is vorig jaar benoemd tot hoogleraar aan het LUMC voor wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg. Zij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam waar ze in 1993 promoveerde op het onderwerp ‘Individualisering van de sociale zekerheid’. Bussemaker werkte o.a. voor GroenLinks en zat van 1998 tot 2007 voor de PvdA in de Tweede Kamer met Volksgezondheid en Sociale Zaken in haar portefeuille. Van 2012 tot en met 2017 was zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte II.

De viering is op zondag 1 september in de Hooglandse Kerk, en begint om 11:45 uur.

X