Passie voor de ander!?

23|09 – 28|10 • 2019

Tien jaar geleden ondertekenden de Gemeente Leiden en een aantal Leidse organisaties het Charter for Compassion. Deze verklaring was door de Engelse theologe Karen Armstrong wereldwijd ingebracht als oproep om ‘elkaar te benaderen zoals we zelf benaderd willen worden’. En daarmee de vrede tussen mensen te bevorderen.

Maar als je over compassie spreekt, reageren veel mensen geïrriteerd. Soft, klef, niet van deze tijd waarin het voor velen gaat om eigen welzijn en welvaart. Daarbij is bescherming van de privacy een groot goed en wordt bemoeienis niet gewaardeerd. Tegelijk bestaat er dringende behoefte aan zorg. En er is groeiende armoede, zowel financieel als aan contact. Verbinding, ook door simpel luisteren naar elkaar, geeft verlichting. Maar hoe doe je dat met respect voor de ander? Over deze zaken gaan de zeven lezingen die Studium Generale en Leidse Studenten Ekklesia hieronder aanbieden.

In het kader van de lezingen Passie voor de ander!? heeft de Leidse Ekklesia in september drie zondagse vieringen rond dit thema voorbereid. Op 8, 15 en 22 september bent u van harte welkom in de Hooglandse Kerk. Aanvang steeds om 11.45 uur.

Op vrijdag 20 september is om 16.00 in de Lokhorstkerk de opening van een expositie van kunstwerken over ‘Passie voor de ander!?’ Ook zaterdag 21 september en zondag 22 september is de expositie van 12.00 tot 18.00 uur vrij toegankelijk. Zaterdagavond is er een muziekprogramma.

Lezingen op maandagavonden  23, 30 september
7, 14, 21, oktober , 19.30-21.00 uur
28 okt van 19.30-22.00

Lipsiusgebouw, Zaal 019, Cleveringaplaats 1, Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer: www.universiteitleiden.nl/studium-generale

X